Utskrift

Velkommen til Ryfylke IKS

LogoRyfylke IKS er eit interkommunalt selskap for kommunane Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.

Framtida

Borna og ungdommen representerar framtida. I Ryfylke får borna veksa opp i eit trygt og oversiktleg miljø. Nøkkelen til suksess er kunnskap, og i Ryfylke satsar vi på nært samarbeid med skule, forskning- og utviklingssentre. Her kan ungdommen skaffa seg ei god framtid.

Ressursar

Ryfylke byr på moglegheiter for den som er kreativ og tenkjer nytt. Naturgjevne ressursar inviterer til satsing og investering for ei framtid i Ryfylke.     

Verdiskapning

Ryfylke har eit unikt mangfald av natur, kultur, industri og historie. Vi har ein mengd unytta ressursar å by på. Potensialet er enormt, og med kreativitet og satsingsvilje er moglegheitene uendelege.